Tandori+Mesterházy

Tandori Dezső verse nekem dedikálva, bennne verses kritika Szélen balzsam című, első verseskötetemről:

Tandori Dezső

Korántsem farsangi tőrmellékek

I.  Szélről

Mesterházy Balázsnak

Ahogy Szép Ernő, hogy „Néked szól”, nékem szólt,

valami töredéke ennek

így szólt velem Mesterházy Balázs

újmesternek, vagy nem is oly új

ő, és érzelmekkel bizonyít

egy ily korban, mely mintegy – bár békés –

géppel száll fölénk és nem tudja, e kor, igen.

Akkor ő föléje megy a Napnak, mint mondja,

meggyűrt és aranyló csomagnak, és Pilinszky is ő, mollban,

mert hol van a törődött kézfej, a megfagyott, gyűrt sár,

szabadon idézem. Ah, Mesterházy Balázs, Neked

hadd mondom el, könyved köszönve, merészséged a forró

érzelmekkel, melyek a legjobb helyeken tárgyszerűek is,

és mert a J. A. éve véget ér, mire ez megjelenik, hadd

mondjam el álmom. A töltés kórói közt hevertem, és reccs,

hallottam a bokrok közül, mi ez, kis nyúl, gondoltam,

vagy komámasszony meg egy úr fog a zöldlevelesből

két iccényi mellől, szakkerment és horgel? Ha

valaki hallja aluvásom, tán horkoltam, horgeltem, bármi.

És hogy reccs, mondom.

Na, felpattanok, és pl. úgy

gondolom, egyrészt én, T. D., műfordító stb. és nagyon

nem pihent agyú ember, álmomban is előtte

a XIV, XV, XVI… XXIV kerületszámokat soroltam,

és hogy egy esszékötet nem állt még össze, igen, kire is szól

megbízatásom, és hová „pratáltam” el (anyám szava) a cuccot,

fele már megvan… és közben egészen más könyveket

hittem e Doderwulf nevű szerző műveinek, mondom, álmon.

Hogy fogom, lehetőleg hamar, megoldani ezt? Hisz rám

bízták. Én meg elpratáltam. A reccs hang, melybe ez átment,

kimondottan jól jött, Balázsom. Ahogy te kis csomagnak

a Napot. Aranylott, mint a rekettye, barnállott a bokorzat,

és én, mondom, pl. úgy gondoltam agyammal,

én itten átmegyek. A cipész tette ki kirakatába:

„A czipész” (sic!) „a 24-es szám alá átal ment.” V. által.

Aztán plúgy, plutty, ha volt, ez az agyam volt, bár

előtte reccs. A magyar nyelv különös többes-használata szerint

ráadásul combom közt ment a vonat, combom közt a vonat volt,

én már nem számolhattam, hány kocsi, az agyam plutty,

nyista megoldandó esszékötet, bár akkor már felébredésért

küzdöttem, ez lassan meglett, kávé, minden. De

hát nem, ez a fránya magyar nyelv? Hány kerék után nem volt

már vér se a sínszálon – csak mellette –, s én, ha már

lóverseny és magyar szellemünk humorizáló hajlama, horror-

hosszal mindenek, a világ, komámasszony stb. előtt. Ölel TD-d.

II. Akit nem hagynak… agynak…

Aztán, mint kényszerűen ésszerű agynak,

kit nem hagynak,

bocsánat, logikus agynak,

melyet bajosan adhattak át ott már az agyagnak, olajozottan

voltak a zúzalékkövek, azon folyt le a dolog,

logikus agynak, mondom,

Sir Paul házassága jutott az eszembe,

ébren-e, álmon-e még nem emlékszem,

ez ilyen, szintén, ez a Nap-kép, hón alatt csomag,

igen, hogy tegnap Django csodás zenész-utódainak koncertjét

hallgattam a Theaterkanálon, és hogy a csonka kezű álomzenész,

Django mennyivel jobban járt muzsikáival, melyeket így

ápolnak, lélek-és-minden-társai, csudásakat nevetnek,

mint a Szakcsi, kinek hódolatom innen, és övéinek,

szintén Theaterkanal, láttam (járni én sehova nem járok,

de egyszer a verseimmel együtt zongorázott a Nagy Szakcsi,

majd a kisebbek is nagyok lesznek hamar, ez 1986-ban volt, vagy

hogy), jobban járt dalaival a Django, mint félelmetesen szintén jó

dalaival Sir Paul, egykori Paul Mcsatöbbi, jobban,

mint ezzel a házasságával, no, nem is tudom, miért mondom.

III. Egy rajz következik

Másik lapomban (pardon), Tiszatáj – és még Forrás, Eső, ÉS –

bedobtam

egy kört, így:

Rajz (TD/Korántsem- 4/a, 1. ábra)

Kis hibával, vagyis hogy körbeér, körbeér e kör, körbeér-e,

a kötőjelecske hiányzik stb.

(De hogy többfélét jelent. Persze, hogy körbeér, de máris

kötekszünk, igen, tényleg?) Mármost

azt mondom itt, hogy ne magam ismételjem: a körnek

nem a négyszögesülés a legnagyobb baja, önrontása,

hanem ha zsugorodik, az. Nem? Pl. így (plígy):

Rajz (TD/Korántsem – 4/a, 2. ábra)

Stb. Meddig zsugorodhat????? Vagy azonos ez azzal, hogy mi

meddig bírjuk rajzolni, mérni?

Gyengém, beiktatás:

Jaj, sánta Potyi madárkám

túl sokat sír éjten!

Törött lába

fájna?

Def… félreütöttem.

De félreütöttem, riadalmamban.

Balázs uram, feltűnően

sokat sír ő éjten.

Csak nehogy letűnő

is legyen

e sírás.

Csak azt se mondhatom,

én tűnnék le előbb.

Neki ki maradna?

(Jó, jó, feleségem,

kutyám, Dömi medvéimék…

kevésbé ők már…

csak az egész líra

ily túlzásokból áll.

Az élet ne legyen líra,

az élet lenne egyensúlyozottabb,

szerethetnénk soká, akiket

szeretünk, de ezt

Ottlik megmondta már.

Gyenge beiktatás, riadt beiktatás,

a gyengéd: csak a jó. 

Mit, hogy ne bírnánk egész végig mérni?

Ez nemcsak annyi, hogy tőkekoncentrációval szállunk fölébe,

és nem fillér már a szilánkja, J. A., drága,

fillér már nincs, és mikor lesz cent?

A bokor, ez-meg-az, reccsent.

Nekem aztán a cent se kell valami oly nagyon, de hagyjuk.

Nézzük ez a zsugorodó-kört-egész-végig-nem-követhetjük ügyet.

Ezt az egészvégügyet, hogy ne mondjam.

S jó, itt álljunk le.

IV. Scilly

Nagy zavaromban/nagy magányomban

                                                                       míg a Djangót hallgattam,

                                                                       Romane-t, a kékinges bőgőst

én nem is tudtam de tényleg

olyan voltam mint a Scilly-szigetek

                                                                       brit vizek

igen ahogy kiállnak

Semmijükből rendre s bár közel a part

azt kiáltják az óceánnak:

víz! víz!

                                                                       olyan magányosak!

                                                                       hogy így kiáltoznak plusz!

V. Egy tétel, Witti, de nem csontra            (hús még, vér, de nem kontra)

            Egyenértékek

            Nem is élek már!                               (Jelképesen, MB)

            Hogy lehetnék magányos?                 (Valóságosan, MB)

VI. S jó M. mester, még egyszer, tudd

            Ha megvagy magányoddal,

            nem leszel te magányos.

            Csak akkor leszel az,

            ha ellene küzdesz.                              v. küzdasz, küz-dac, küsz-dacz.

       v. Ha magaddal megvagy, magányra az nem hagy – hoppá, nem.

           Magányoddal megvagy, magadra az nem hagy, jó úr, Mesterházy!

           Ezt tudtam irkálni.

bp. 2006. okt. 13-16-án, ni

Tandori levele nekem, miután bátorkodtam elküldeni neki a Szélen balzsamot, ő pedig elolvasta, szerette, sőt!