Publikációs lista

LÍRA

Antológia-megjelenés

 Szép Versek 2005

És még csak nem is hangzik I. (könnyedség)

És még csak nem is hangzik II. (hajszálra ugyanúgy)

Folyóiratokban való megjelenések

 2000 – 2003. június

semmi más (sms)

meddig lehet járni erre át

elnézzük

Minthák

Élet és Irodalom – 2003. július 11.

Kézikönyv arról, hogy hogyan csináljunk olyan kis egészet

Élet és Irodalom – 2003. október 17.

Töltelék’s [hajnali részegség]

Töltelék’s [idézek egy legfinomabbat]

Töltelék’s [elme: Hölderlin+M]

Alföld – 2003. december

a meghalásba olyat lehet félni

mondod érjen el a szívig

Szívrehiába

Élet és Irodalom – 2004. április 2.

És még csak nem is hangzik I. (könnyedség)

És még csak nem is hangzik II. (hajszálra ugyanúgy)

Tiszatáj – 2004. április

és így tovább (stb.)

Milyen napot?

 2000 – 2004. június

fehérjék. szomorúság

Énreteszek

Alföld – 2004. június

Patetika zűrzavarban

szótárba dolgozzál

Szívezet

Élet és Irodalom – 2005. március 11.

1000ből egyszer olyat a lélek

[Próbából múltam el mellőled, ahogy csak…]

Szélen balzsam

Jelenkor – 2015. január

Mennyből, padlóról

A B

Örökkévalóság, minimum

Jelenkor – 2015. május

Úgy térek majd vissza

. jó közel

Milyen szép bír lenni…

Opus – 2015. július (36. szám)

Truváj

Talált füzet

Hallottam meghalsz

Boldogok szigete

Az én szívem

2000 – 2015. augusztus

A végesség szeretete

több példányban

Leléptem

Jelenkor – 2016. január

Háton

…nagyot öregszik

Imát próbálok

Opus – 2016. augusztus (43. szám)

Ívsor

Imitt álom

több példányban (2)

TD’76 és a különféle „M”-ek

Imitt álom (remix)

Jelenkor – 2016. szeptember

…lököm fölfelé

És akkor sír az ember

 Tiszatáj – 2016. november

…egyet lépni

Szívezés van

2000 – 2017/1

nem nyerésre váró verseny

Kevesebbjeim (1)

Napozó

Szövegben vendég

Szigetelés

Jelenkor – 2017. május

Szívizomjáték

Néha átereszt

apró gond akadt az örökléttel

PRAE2017/2

Fuzzy-jegyzetek

Jelenkor – 2017. szeptember

Soha nem látott bálnák hangja (versciklus, részlet)

[szárítókötél]

[bálnák hangját]

[XXI.]

[háttal előre]

[buszjegy]

[Amikor először megszólaltam]

[Sergio Ramos]

[22 éve Malinskában, Krk szigetén]

[a pályán lévő játékosok]

[A nyár utolsó napján még megnéztem]

[Mesterházy Balázs]

Jelenkor – 2018. december

folytatása legyen – Tandori Dezső 80. születésnapjára

Kalligram – 2019. április

Csönded szélén

Karibi zenész

Az én szívem

Semmiből lettem

Jelenkor – 2019. július-augusztus

TÖRECSEK I. fejezet (verses regény részlete)

Élet és Irodalom – 2019. július 19.

Toszkána

Néhány számmal nagyobb lélek

Már könnyedén siklasz

Kalligram – 2019. szeptember

O*kológia

Fohász

Galamb és veréb

Szememben a nappal

Reped

Requiem

Népszava – Nyitott Mondat – 2019. november 23.

TÖRECSEK III. fejezet (fejezet és verses regény részletek)

Kalligram – 2020. április

TÖRECSEK II. fejezet (verses regény, részlet)

Népszava – Nyitott Mondat – 2020. július 10.

TÖRECSEK V. fejezet (verses regény részletek)

Népszava – Nyitott Mondat – 2020. augusztus 7.

TÖRECSEK V. fejezet (verses regény részletek)

Jelenkor – 2020. szeptember

Megnyílik a menny

Irimiás monológja (Krasznahorkai-átirat)

PRAE2020/1

TÖRECSEK VII. fejezet (verses regény részlet)

Élet és Irodalom – 2021. január 08.

Eleven halál I.

Eleven halál II.

Spliti pu.

Kalligram – 2021. január

TÖRECSEK IV. fejezet (verses regény, részlet)

Jelenkor – 2021. február

Mediterráneum-jegyzetek (prózaversek)

SiópArt – 2021/3 (október)

Goncsarov-átiratok: A tenger (1-3); Hegyek és szakadékok

Bárka – 2022/1

Mediterráneum-jegyzetek (prózaversek)

PRÓZA

Kalligram – 2018. február, Laufer tanárnő rövid ujjúban jár (novella)

Élet és Irodalom – 2018. április 6.

Báró álma (novella)

Playboy – 2018. június

Úttörőfröccs (novella)

Jelenkor2018. július-augusztus

Bagdi elindul (novella)

2000 – 2018/2

Lisbeth (novella)

Kalligram – 2018. október

Szegénykrisztus, avagy Kardos visszafordul (novella)

IRODALOMELMÉLET, KULTÚRATUDOMÁNY

Hazai folyóiratokban és tanulmánykötetekben:

A szétcsúszás alakzatai két 19. századi szövegben (E.T.A. Hoffmann- és Kierkegaard-szövegek elemzése) Literatura 1998/3 241-263.

Reprezentáció, identitás, temporalitás (Benjamin allegória-fogalma és az allegória kora romantikus hagyománya. Novalis: Fichte-Studien) Literatura 1998/4 347-380.

[ue.: In: Szegedy-Maszák M./Hajdu P. (szerk.): Romantika: világkép, művészet, irodalom. Osiris, Bp., 2001, 82-116.]

Gondolatiság, ideológia, retorika (Vörösmarty) Literatura 1999/1 61-73.

[ue.: In: Szegedy-Maszák M./Hajdu P. (szerk.): Romantika: világkép, művészet, irodalom. 162-174.]

Adalékok a romantika- és a Vörösmarty-értés kérdéseihez Utószó in: Vörösmarty Mihály: Válogatott költemények. Alexandra, Pécs, é.n. 525-541.

Az elsajátítás alakzatai (Emlékezés, álom és történet Krúdy Gyula Szindbádjában) Alföld 2001/3 48-58.

“Fénynek hajlékát romjaiban látni” (Vörösmarty Mihály: A Rom) ItK 2001/5-6 685-697.

“Eine Inschrift, über die ich trete” (Az önazonosság, a líraiság és az irodalomtörténeti hozzárendelések szimbolikus szerkezetének problematikája Goethe korai lírájában) Literatura 2002/1 3-38.

“Meines Anfangs erinnr ich mich nicht” (A szimbolikus szerkezetek problematikája Goethe korai lírájában II.) In: Kulcsár Szabó Ernő (szerk.): Hang és beszéd. Osiris, Bp., 2003, 58-102.

„I just murdered the alphabet”. Eminem-jegyzetek. Iskolakultúra, 2004/8, pp. 90-96.

[ue. In: Lóránd Zsófia – Scheibner Tamás – Vaderna Gábor – Vári György (szerk.): Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás lehetőségei. L’Harmattan, Bp., 2006.]

Külföldi szakmai periodikában és tanulmánykötetben:

“Was für ein unheimliches Missverständnis die Wörter doch sind?” Sándor Márai zum 100. Geburtstag. Berliner Beiträge zur Hungarologie 12. 125-132.

Temporalitet i estetski totalitet (oblikovanje identiteta kod Gyule Krúdyja) Knjizevna Smotra 122 (4) [Zagreb] 63-67.

„Auf dem Ast des Nichts…” (Epochenkonstruktionen und die Erfahrung des Ich in der späten lyrik von Attila József) In: Lyrik der Spätmoderne in Ost-Mittel-Europa. Berlin-Leipzig, 2002.

FORDÍTÁS

Manfred Frank: A koraromantika filozófiai alapjai. In: GOND, 17. szám, 1998, pp. 40-117.