Publikációs lista

LÍRA

Antológia-megjelenés

 Szép Versek 2005

És még csak nem is hangzik I. (könnyedség)

És még csak nem is hangzik II. (hajszálra ugyanúgy)

Szép Versek 2022

Eleven halál I.

Elleven halál II.

Folyóiratokban való megjelenések

 2000 – 2003. június

semmi más (sms)

meddig lehet járni erre át

elnézzük

Minthák

Élet és Irodalom – 2003. július 11.

Kézikönyv arról, hogy hogyan csináljunk olyan kis egészet

Élet és Irodalom – 2003. október 17.

Töltelék’s [hajnali részegség]

Töltelék’s [idézek egy legfinomabbat]

Töltelék’s [elme: Hölderlin+M]

Alföld – 2003. december

a meghalásba olyat lehet félni

mondod érjen el a szívig

Szívrehiába

Élet és Irodalom – 2004. április 2.

És még csak nem is hangzik I. (könnyedség)

És még csak nem is hangzik II. (hajszálra ugyanúgy)

Tiszatáj – 2004. április

és így tovább (stb.)

Milyen napot?

 2000 – 2004. június

fehérjék. szomorúság

Énreteszek

Alföld – 2004. június

Patetika zűrzavarban

szótárba dolgozzál

Szívezet

Élet és Irodalom – 2005. március 11.

1000ből egyszer olyat a lélek

[Próbából múltam el mellőled, ahogy csak…]

Szélen balzsam

Jelenkor – 2015. január

Mennyből, padlóról

A B

Örökkévalóság, minimum

Jelenkor – 2015. május

Úgy térek majd vissza

. jó közel

Milyen szép bír lenni…

Opus – 2015. július (36. szám)

Truváj

Talált füzet

Hallottam meghalsz

Boldogok szigete

Az én szívem

2000 – 2015. augusztus

A végesség szeretete

több példányban

Leléptem

Jelenkor – 2016. január

Háton

…nagyot öregszik

Imát próbálok

Opus – 2016. augusztus (43. szám)

Ívsor

Imitt álom

több példányban (2)

TD’76 és a különféle „M”-ek

Imitt álom (remix)

Jelenkor – 2016. szeptember

…lököm fölfelé

És akkor sír az ember

 Tiszatáj – 2016. november

…egyet lépni

Szívezés van

2000 – 2017/1

nem nyerésre váró verseny

Kevesebbjeim (1)

Napozó

Szövegben vendég

Szigetelés

Jelenkor – 2017. május

Szívizomjáték

Néha átereszt

apró gond akadt az örökléttel

PRAE2017/2

Fuzzy-jegyzetek

Jelenkor – 2017. szeptember

Soha nem látott bálnák hangja (versciklus, részlet)

[szárítókötél]

[bálnák hangját]

[XXI.]

[háttal előre]

[buszjegy]

[Amikor először megszólaltam]

[Sergio Ramos]

[22 éve Malinskában, Krk szigetén]

[a pályán lévő játékosok]

[A nyár utolsó napján még megnéztem]

[Mesterházy Balázs]

Jelenkor – 2018. december

folytatása legyen – Tandori Dezső 80. születésnapjára

Kalligram – 2019. április

Csönded szélén

Karibi zenész

Az én szívem

Semmiből lettem

Jelenkor – 2019. július-augusztus

TÖRECSEK I. fejezet (verses regény részlete)

Élet és Irodalom – 2019. július 19.

Toszkána

Néhány számmal nagyobb lélek

Már könnyedén siklasz

Kalligram – 2019. szeptember

O*kológia

Fohász

Galamb és veréb

Szememben a nappal

Reped

Requiem

Népszava – Nyitott Mondat – 2019. november 23.

TÖRECSEK III. fejezet (fejezet és verses regény részletek)

Kalligram – 2020. április

TÖRECSEK II. fejezet (verses regény, részlet)

Népszava – Nyitott Mondat – 2020. július 10.

TÖRECSEK V. fejezet (verses regény részletek)

Népszava – Nyitott Mondat – 2020. augusztus 7.

TÖRECSEK V. fejezet (verses regény részletek)

Jelenkor – 2020. szeptember

Megnyílik a menny

Irimiás monológja (Krasznahorkai-átirat)

PRAE2020/1

TÖRECSEK VII. fejezet (verses regény részlet)

Élet és Irodalom – 2021. január 08.

Eleven halál I.

Eleven halál II.

Spliti pu.

Kalligram – 2021. január

TÖRECSEK IV. fejezet (verses regény, részlet)

Jelenkor – 2021. február

Mediterráneum-jegyzetek (prózaversek)

SiópArt – 2021/3 (október)

Goncsarov-átiratok: A tenger (1-3); Hegyek és szakadékok

Bárka – 2022/2

Mediterráneum-jegyzetek (prózaversek)

Élet és Irodalom – 2022. április 08.

Sol invictus hava (versciklus)

Kalligram  – 2022. április

Mediterráneum-jegyzetek (prózaversek)

Székelyföld  – 2022. szeptember

A Mediterrán-állandó (prózaversek)

Nyitott Mondat  – 2022. október 21.

Ölben

Születésnapomra

Szívembe a hajnal

Végigszaladt

Székelyföld  – 2022. december

A Mediterrán-állandó (prózaversek)

Élet és Irodalom – 2023. február 10.

Ugyanúgy nem

Jelenkor  – 2023. február

A Mediterrán-állandó (prózaversek)

PRÓZA

Kalligram – 2018. február, Laufer tanárnő rövid ujjúban jár (novella)

Élet és Irodalom – 2018. április 6.

Báró álma (novella)

Playboy – 2018. június

Úttörőfröccs (novella)

Jelenkor2018. július-augusztus

Bagdi elindul (novella)

2000 – 2018/2

Lisbeth (novella)

Kalligram – 2018. október

Szegénykrisztus, avagy Kardos visszafordul (novella)

2000 – 2022/1

Ahogyan csak az istenek (készülő regény részlete)

Élet és Irodalom – 2022. december 16.

Kafka bogara (készülő regény részlete)

IRODALOMELMÉLET, KULTÚRATUDOMÁNY

Hazai folyóiratokban és tanulmánykötetekben:

A szétcsúszás alakzatai két 19. századi szövegben (E.T.A. Hoffmann- és Kierkegaard-szövegek elemzése) Literatura 1998/3 241-263.

Reprezentáció, identitás, temporalitás (Benjamin allegória-fogalma és az allegória kora romantikus hagyománya. Novalis: Fichte-Studien) Literatura 1998/4 347-380.

[ue.: In: Szegedy-Maszák M./Hajdu P. (szerk.): Romantika: világkép, művészet, irodalom. Osiris, Bp., 2001, 82-116.]

Gondolatiság, ideológia, retorika (Vörösmarty) Literatura 1999/1 61-73.

[ue.: In: Szegedy-Maszák M./Hajdu P. (szerk.): Romantika: világkép, művészet, irodalom. 162-174.]

Adalékok a romantika- és a Vörösmarty-értés kérdéseihez Utószó in: Vörösmarty Mihály: Válogatott költemények. Alexandra, Pécs, é.n. 525-541.

Az elsajátítás alakzatai (Emlékezés, álom és történet Krúdy Gyula Szindbádjában) Alföld 2001/3 48-58.

“Fénynek hajlékát romjaiban látni” (Vörösmarty Mihály: A Rom) ItK 2001/5-6 685-697.

“Eine Inschrift, über die ich trete” (Az önazonosság, a líraiság és az irodalomtörténeti hozzárendelések szimbolikus szerkezetének problematikája Goethe korai lírájában) Literatura 2002/1 3-38.

“Meines Anfangs erinnr ich mich nicht” (A szimbolikus szerkezetek problematikája Goethe korai lírájában II.) In: Kulcsár Szabó Ernő (szerk.): Hang és beszéd. Osiris, Bp., 2003, 58-102.

„I just murdered the alphabet”. Eminem-jegyzetek. Iskolakultúra, 2004/8, pp. 90-96.

[ue. In: Lóránd Zsófia – Scheibner Tamás – Vaderna Gábor – Vári György (szerk.): Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás lehetőségei. L’Harmattan, Bp., 2006.]

Külföldi szakmai periodikában és tanulmánykötetben:

“Was für ein unheimliches Missverständnis die Wörter doch sind?” Sándor Márai zum 100. Geburtstag. Berliner Beiträge zur Hungarologie 12. 125-132.

Temporalitet i estetski totalitet (oblikovanje identiteta kod Gyule Krúdyja) Knjizevna Smotra 122 (4) [Zagreb] 63-67.

„Auf dem Ast des Nichts…” (Epochenkonstruktionen und die Erfahrung des Ich in der späten lyrik von Attila József) In: Lyrik der Spätmoderne in Ost-Mittel-Europa. Berlin-Leipzig, 2002.

FORDÍTÁS

Manfred Frank: A koraromantika filozófiai alapjai. In: GOND, 17. szám, 1998, pp. 40-117.